Spiegeltraining

Aandacht en liefde is een wisselwerking die meestal vanzelfsprekend gaat in de relatie met uw hond. Maar komt het op leren aan dan is het vaak eenrichtingsverkeer, u leert uw hond iets. Maar hoe leuk is het om te ontdekken dat u ook van uw hond kunt leren!

Spiegeltrainen is eigenlijk geen trainen in de strikte zin van het woord, sterker nog, wat de hond heeft geleerd is nu niet belangrijk, het gaat puur om zijn reacties op u. Door deze reacties te benoemen laat ik u ervaren wat de hond eigenlijk over u te vertellen heeft!

Het spiegeltrainen voelt voor mij als een vanzelfsprekende aanvulling op mijn gedragspraktijk. Het is een combinatie van mijn huidige vak van hondengedragstherapeut en mijn verleden als maatschappelijk werker.

Spiegeltraining is een vorm van persoonlijke ontwikkeling waarbij ik gebruik maak van hoe de hond op u reageert. Een hond is heel zuiver in hoe hij op u reageert. Hij is niet bezig met gisteren of morgen, wat u aan heeft of welk werk u doet. Hij reageert op uw (non)verbale communicatie met hem op dat moment. Hij ‘spiegelt’ dus uw gedrag. Als spiegeltrainer vertaal ik als het ware wat de hond laat zien. Door dit te benoemen krijgt u inzicht in uw handelen en wordt u bewust van wat dit voor uzelf en/of anderen betekent. Samen met u bekijk ik hoe u deze ervaring kunt doorvertalen naar de dagelijkse praktijk.

Een spiegeltraining kan uit een eenmalige sessie of uit meerdere sessies bestaan, afhankelijk van uw doelstelling en wensen. Bij een spiegeltraining werk ik met mijn eigen hond of met uw hond. Een sessie duurt een uur en vindt plaats op een binnen of buitenlocatie.

Spiegeltraining € 90,-

spiegeltraining_hondengedrag_rotterdam_katy_vuik