Gedragstherapie

Samen met u bekijk ik welke stappen nodig en haalbaar zijn om het probleemgedrag van uw hond om te zetten in gewenst gedrag. De trainingsmethoden die ik gebruik zijn beloningsgericht. Ze hebben tot doel dat de hond gaat begrijpen wat er van hem verwacht wordt, in plaats van dat de hond ervaart wat u niet van hem wilt. Ik ga daarbij uit van de behoeften en mogelijkheden van de hond, maar ook die van u.

Door onder andere uitleg te geven over de lichaamstaal van uw hond geef ik u inzicht in zijn gedrag en help ik u bewust te worden van de wisselwerking tussen u en de hond.

Afhankelijk van welke gedragsverandering nodig is en wat uw wensen zijn, zijn er verschillende mogelijkheden voor de therapie. U werkt zelfstandig maar wordt aangevuld door mijn begeleiding en eventueel doorverwezen naar een specialist of hondenschool.

De verschillende mogelijkheden en kosten op een rijtje:

Voordat u besluit tot een consult of training vindt u het misschien prettig om eerst kennis te maken. Deze afspraak duurt een half uur en vindt plaats bij u thuis of op een ander te bepalen locatie.

Deze afspraak is gratis (exclusief de reiskosten indien u buiten Rotterdam woont).

(Binnen groot Rotterdam geen reiskosten daarbuiten € 0,20 – per km)
Dit consult kan zowel thuis als op locatie plaatsvinden en is bedoeld voor als u vragen heeft over de opvoeding of bepaalde gedragingen van uw hond. Het gaat hierbij niet om grote gedragsproblemen maar dat ik met u mee kan kijken in specifieke situaties waarbij u ondersteuning wenst.
Samen met u bekijk ik waar de aandachtspunten liggen, bespreken wij deze en observeer ik de hond. Naar aanleiding hiervan geef ik u mondeling tips en adviezen waar u direct mee aan de slag kunt.
Een Tips & Tops consult duurt een uur.

Tips & Tops Consult € 90,-

(Binnen groot Rotterdam geen reiskosten daarbuiten € 0,20 – per km)
Bij een gedragsconsult kom ik bij u thuis of spreken wij op locatie af. Voorafgaand heeft u een intakeformulier toegezonden gekregen en ingevuld. Tijdens het consult bespreek ik het intakeformulier uitgebreid met u, observeer ik het probleemgedrag en geef u vast een aanzet hoe u tot gedragsverandering bij de hond kunt komen. Ik leg uit welke stappen en oefeningen u dient te gaan volgen om van ongewenst naar gewenst gedrag te komen. Heeft u tussentijds vragen over het gedragsprobleem dan kunt u mij altijd bellen of mailen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u behoefte hebben aan een schriftelijke uitwerking van de gedragstherapie dan kan dit. De kosten hiervoor zijn € 30,-
Een gedragsconsult duurt ongeveer anderhalf uur.

Gedragsconsult € 135,-

U wordt persoonlijk door mij begeleid in een 1 op 1 training. Een losse training is vaak een aanvulling op het consult om u stapsgewijs te begeleiden in de gedragsverandering van uw hond. Hierbij kan het nodig zijn om gebruik te maken van een extra hond met geleider, bijvoorbeeld om de reactie van uw hond naar andere honden in scène te zetten.
U kunt een losse training ook gebruiken om de basiscommando’s in te trainen.

Losse training 
€ 30,- per half uur 
 € 60,- per uur
extra hond + geleider € 30,- per uur

Gedragsverandering is een proces. Daarom kunnen er in de periode na een consult of training aanvullende gedragsvragen naar boven komen. In dat geval kunt u gebruikmaken van een belafspraak. Aanvragen kan via whatsapp, email of sms.

telefonisch voortgangsgesprek € 12,50 per 20 minuten.

werkwijze_hondengedrag_rotterdam_katy_vuik